Radno vreme

Pon - Pet 8:00 - 16:00

Partizanska bb

31205 Sevojno

Otkup sekundarnih sirovina

Otkup sekundarnih sirovina

“Copper com” d.o.o vrši i otkup sekundarnih sirovina i to:

Otkup sekundarnih sirovina

Bakarni otpad

1. Bakarni limovi ili trake debljine preko 2.0 mm
2. Guljena užad (bez izolacije i laka) izrađena od bakarne žice prečnika preko 1.0 mm
3. Debelozidne cevi dužine zida iznad 2.0 mm
4. Pres ostaci
5. Bakarne šipke prečnika preko 3.0 mm

1. Bakarne cevi debljine zida od 0.5 – 2.0 mm
2. Bakarni lim ili traka debljine od 0.5 – 2.0 mm
3. Bakarne šipke ili žice prečnika od 1.0 – 2.0 mm
4. Bakarne šine debljine od 1.0 – 3.0 mm

1. Lak žica
2. Guljena užad od licnaste žice prečnika ispod 0.5 mm
3. Žica sa prevlakom od kalaja, nikla, cinka, bez obzira na dimenziju
4. Bakarni špon sa max 2% ulja, vlage, emulzije.

Otkup sekundarnih sirovina

Mesingani otpad

1. Čist industrijski otpadak ili nekorišćen materijal od legura CuZn28-CuZn37, nastao od limova,
traka, cevi, žice, šipki, lamela…
2. Čist industrijkski otpadak od legura CuZn36-39 Pb1 1.0 – 3.5 nastao od presovanih i vučenih
proizvoda bez prevlaka. Ovaj otpadak uključuje i ingote težine do max 30 kg
3. Čaure – krupne od legura CuZn28-30
4. Čaure – sitne od legura CuZn28-30
5. Sakupljački mesing iz široke potrošnje
6. Sakupljački mesing – stare armature
7. Mesingani špon od automatskih mesinga CuZn36-39 Pb1.0-3.5% i sitni odresci od žice i šipke. Dozvoljeno je prisustvo do max 2% ulja, vlage, emulzije a sa maksimalno 1% Fe opiljaka.

Copper-com poseduje dozvole za sakupljanje i transport i skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Copper-Com d.o.o.
Kontakt podaci

Adresa: Partizanska bb, 31205 Sevojno
Telefon: +381 31 521-673
+381 31 510-144

+381 31 531 465
+381 31 534 055
Fax: +381 31 510-544
E-mail:  coppercomuzice@open.telekom.rs

2019 © Copper-Com d.o.o. Sva prava su zadržana. Powered by Red Cloud.