Partizanska bb, 31205 Sevojno
Tel: +381 31 510 144
Email: office@coppercom.rs

Otkup sekundarnih sirovina

Otkup sekundarnih sirovina

“Copper com“ d.o.o vrši i otkup sekundarnih sirovina i to:

Otkup sekundarnih sirovina

Bakarni otpad

 1. Bakarne cevi debljine zida preko 1.0 mm
 2. Bakarne šipke
 3. Guljeno bakarno uže izrađeno od žice prečnika preko 1.0 mm
 4. Bakarni limovi i trake debljine preko 1.0 mm
 5. Bakarne šine debljine preko 2.0 mm
 6. Bakarne granule preko 1.0 mm
 7. Bakarna licnasta pletenica
 8. Pres ostaci, industrijski štanc debljine preko 1.0 mm
 1. Bakarne cevi debljine zida ispod 1.0 mm
 2. Guljeno bakarno uže izrađeno od žice prečnika ispod 1.0 mm
 3. Bakarni limovi i trake debljine ispod 1.0 mm
 4. Bakarne granule do 1.0 mm
 5. Pres ostaci, industrijski štanc debljine ispod 1.0 mm
 1. Lak žica
 2. Licnasta žica / vinklerska žica
 3. Žica sa prevlakom od kalaja, nikla, cinka, bez obzira na dimenziju
 4. Bakarni špon sa max 0.5% ulja, vlage, emulzije.
Otkup sekundarnih sirovina

Mesingani otpad

1. Čist industrijski otpadak ili nekorišćen materijal od legura CuZn28-CuZn37, nastao od limova,traka, cevi, žice, šipki, lamela…
2. Čist industrijkski otpadak od legura CuZn36-39 Pb1 1.0 – 3.5 nastao od presovanih i vučenih proizvoda bez prevlaka. Ovaj otpadak uključuje i ingote težine do max 30 kg
3. Čaure – krupne od legura CuZn28-30
4. Čaure – sitne od legura CuZn28-30
5. Sakupljački mesing iz široke potrošnje
6. Mesingani špon od automatskih mesinga CuZn36-39 Pb1.0-3.5% i sitni odresci od žice i šipke. Dozvoljeno je prisustvo do max 0.5% ulja, vlage, emulzije a bez Fe opiljaka i nemetalnih primesa.

Copper-com poseduje dozvole za sakupljanje i transport i skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Copper-Com d.o.o.
Kontakt podaci

Adresa: Partizanska bb, 31205 Sevojno
Telefon: +381 31 510 144

+381 31 510 544
+381 31 531 465
E-mail:  office@coppercom.rs

2023 © Copper-Com d.o.o. Sva prava su zadržana. Powered by Red Cloud.

EnglishSerbia