Sekundarne sirovine

"Copper com" d.o.o vrši i otkup sekundarnih sirovina i to:

Bakarni otpad

I
KLASA
1. Bakarni limovi ili trake debljine preko 2.0 mm
2. Guljena užad (bez izolacije i laka) izrađena od bakarne žice prečnika preko 1.0 mm
3. Debelozidne cevi dužine zida iznad 2.0 mm
4. Pres ostaci
5. Bakarne šipke prečnika preko 3.0 mm
II
KLASA
1. Bakarne cevi debljine zida od 0.5 - 2.0 mm
2. Bakarni lim ili traka debljine od 0.5 - 2.0 mm
3. Bakarne šipke ili žice prečnika od 1.0 - 2.0 mm
4. Bakarne šine debljine od 1.0 - 3.0 mm
III
KLASA
1. Lak žica
2. Guljena užad od licnaste žice prečnika ispod 0.5 mm
3. Žica sa prevlakom od kalaja, nikla, cinka, bez obzira na dimenziju
4. Bakarni špon sa max 2% ulja, vlage, emulzije.

Mesingani otpad

1 Čist industrijski otpadak ili nekorišćen materijal od legura CuZn28-CuZn37, nastao od limova, traka, cevi, žice, šipki, lamela...
2 Čist industrijkski otpadak od legura CuZn36-39 Pb1 1.0 - 3.5 nastao od presovanih i vučenih proizvoda bez prevlaka. Ovaj otpadak uključuje i ingote težine do max 30 kg
3 Čaure - krupne od legura CuZn28-30
4 Čaure - sitne od legura CuZn28-30
5 Sakupljački mesing iz široke potrošnje
6 Sakupljački mesing - stare armature
7 Mesingani špon od automatskih mesinga CuZn36-39 Pb1.0-3.5% i sitni odresci od žice i šipke. Dozvoljeno je prisustvo do max 2% ulja, vlage, emulzije a sa maksimalno 1% Fe opiljaka.